Z novim letom prihajajo spremembe

11 decembra, 2018by Martin Težak

Prihajajo spremembe o dohodnini

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Spremembe zakona o dohodnini

Letna splošna olajšava se iz 3.302,70 EUR zviša na 3.050,00 EUR, mesečna iz 275,23 EUR na 291,67 EUR.

Davčna osnova in stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem

Normirani stroški, ki se upoštevajo pri določitvi davčne osnove, se zvišajo iz 10% na 15%, stopnja dohodnine pa se zviša iz 25% na 27,5%.

Stopnja dohodnine od dohodka iz kapitala

Stopnja se zviša iz 22% na 27,5%.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

Uvaja se minimalna efektivna davčna stopnja 7%. Zmanjšanje davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in neizkoriščenih delov znižanja davčne osnove iz preteklih obdobij, se bo tako priznalo največ 63% davčne osnove.

Enaka ureditev je s predlaganimi spremembami ZDoh-2 določena tudi za dohodek iz dejavnosti.

Vir: Delodajalec 2019/11

Martin Težak