STROKOVNO UREJENO PRAVODavčno pravo

Svojim strankam pomagamo razumeti davčno pravo in jim v okviru tega področja stojimo ob strani od samega začetka poslovne poti.
Prilagodljivost
Storitve s področja davčnega prava, prilagojene vam
Strokovni, hitri in točni
Smo specializirani za vse segmente davčnega prava
Strokovno osebje, cena storitev in garancija
Čaka vas prijazno, kolektivno in strokovno osebje, dostopna fer cena ter 100 % garancija kakovosti.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://racunovodstvospica.si/wp-content/uploads/2022/08/kolektiv-racunovodstva-spica.png
DAVČNO PRAVO Z RAČUNOVODSTVOM ŠPICA

Zakaj izbrati Nas?

Vašemu poslovanju pomagamo postaviti temelje, ki omogočajo poslovanje znotraj zakonodajnih okvirov. Poslovanje znotraj zakonodaje prinaša tudi prihranke. Le te lahko namenite nadaljnjemu razvoju in s tem večji konkurenčnosti podjetja. Davčni pregledi, ki jih opravljamo preventivno odkrivajo vse nastale napake, ki omogočijo odpravo teh napak in s tem preprečijo nastanek gospodarske škode.

Kaj nudimo na področju davčnega prava?

  • Pripravo mnenj o obdavčitvi z davkom na dodano vrednost, davkom od dohodka pravnih oseb, dohodnino in drugimi davki.
  • Osebna svetovanja na temo obdavčitve fizičnih in pravnih oseb.
  • Preverimo pravilnost in zakonitost izvajanja davčne zakonodaje v vaših poslovnih knjigah ter v računovodskih in davčnih poročilih.
  • Pripravimo poročilo o odkritih napakah oziroma davčnih tveganjih ter priporočamo ukrepe za odpravo ugotovljenih napak.
  • Pripravimo vas na obisk davčnih inšpektorjev.
KAJ VKLJUČUJE DAVČNO NAČRTOVANJE?
Pravni status
Izbira statustno-pravne oblike pri ustanavljanju dejavnosti.
Davčna osnova
Izbira načina ugotavljanje davčne osnove (dejanski ali normirani odhodki).
Usmeritve
Izbira optimalnih računovodskih usmeritev (vrednotenje sredstev, obračunavanje proizvodnje, oblikovanje popravkov vrednosti ...).
Davčne posledice
Pravočasno načrtovanje davčnih posledic pri prenehanju poslovanja.
DAVČNA OPTIMIZACIJA / DAVČNO PRAVO / DAVČNI PREGLEDI

Strokovno urejeno
Davčno pravo

Poslovno sodelovanje, ki temelji na strokovnosti, predanosti ter medsebojnemu zaupanju je naše primarno poslanstvo. Že od leta 1993 negujemo in opravljamo vse svoje računovodske storitve kakor tudi področja del, ki vključuje davčno pravo za naše poslovne stranke, na najvišjem nivoju. Kvalitetno, disciplinirano in korektno sodelovanje, ki ga nudimo zagotavlja obojestransko zadovoljstvo in je steber uspešnega sodelovanja.

Davčne olajšave
Določitev možnih davčnih olajšav pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (olajšava za investiranje, olajšava za zaposlovanje invalidov, olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj ...).

Določitev možnih davčnih olajšav pri obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (olajšava za investiranje, olajšava za zaposlovanje invalidov, olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj ...).
Usmeritve
Izbira optimalnih računovodskih usmeritev, ki vplivajo na davčno osnovo.
Bonitete
Davčno svetovanje v zvezi z zagotavljanjem bonitet: uporabo službenih osebnih vozil, zagotavljanje posojil zaposlencem, uporaba službenih mobitelov in drugih sredstev v naravi ali denarju.
Osebne in posebne olajšave
Določitev možnih osebnih in posebnih olajšav pri obračunavanju plač in drugih dohodkov in optimalna razporeditev med družinske člane (olajšave za vzdrževane družinske člane, olajšava za invalide, olajšave za samozaposlene v kulturi, novinarje, športnike ...).
Preventivni pregledi
Preventivni pregledi davčnih obračunov iz preteklih obdobij (davek na dodano vrednost, davek od dohodkov pravnih oseb, obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ...).

Preventivni pregledi in svetovanje glede davčne obravnave posamičnih poslov (nakup in prodaja nepremičnin, prevrednotenje terjatev, prevrednotenje zalog, oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev, oddelitve in združitve, prevrednotenje finančnih naložb ...).

Preventivni pregledi in svetovanje na področju obračuna plač (obračunavanje davkov in prispevkov, uveljavljanje osebnih in posebnih olajšav, obračunavanje povračil stroškov pri opravljanju dela, obračun plač napotenih delavcev, obračunavanje bonitet in drugih ugodnosti ...).

Preventivni pregledi in svetovanje na področju obračuna drugih dohodkov (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, študentsko delo, kratkotrajna brezplačna pomoč, osebno dopolnilno delo, začasno in občasno delo upokojencev ...).

Drugi preventivni pregledi kot so štipendije, donacije, dotacije, poslovne škode ...
Pomoč in svetovanje
Strankam nudimo vso strokovno pomoč in svetovanje pri vseh ostalih vprašanjih.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://racunovodstvospica.si/wp-content/uploads/2022/09/gordana-kajin.jpg

Ostala področja dela

Delovno pravo

Mnogi se srečujejo z vprašanji s področja zaposlovanja, podaljševanja delovnega razmerja ali naprimer s področja odpuščanja zaposlenih, ki nikomur ni ravno prijetno. Delovno pravo oziroma poznavanje delovnega prava vpliva tudi na odnos zaposlenih do vašega podjetja. Preberite več …

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo je zelo široko pravno področje, na katerega naj ne bi posegali brez strokovne pravne pomoči. Skupaj z našimi zunanjimi pravnimi strokovnjaki vam pomagamo pri urejanju dolžniško upniških razmerjih, pogodbah, statusnih zadevah ter na ostalih segmentih gospodarskega prava. Preberite več …

Insolvenčni postopki

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dlje časa plačilno nesposobni. Insolvenčni postopki so bili v slovenskem pravu urejeni predvsem v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji in Zakonu o gospodarskih družbah. Preberite več …

VSE NA ENEM MESTU

Računovodski servis Špica

Podjetnikom prijazen, hiter in strokoven računovodski servis.
IZ SVETA RAČUNOVODSTVA, DAVKOV, FINANC ...

Poslovna obvestila

V poslovnih obvestilih, ki jih pripravljamo v računovodskem servisu Špica d.o.o. objavljamo uradna pojasnila, ki se dotikajo davkov, plač, zakonodaje, prava ter drugih pomembnih tematik. Vabljeni k ogledu!
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image