PRENEHANJE DELOVANJA ZARADI INSOLVENTNOSTIInsolvenčni Postopki

V kolikor ste se znašli v tem položaju rešitve nikoli niso povsem preproste. V Računovodstvu Špica vam lahko veliko pomagamo.
Prilagodljivost
Storitve s področja Insolventnosti, prilagojene vam
Strokovni, hitri in točni
Smo specializirani za vse segmente insolvenčnega postopka
Strokovno osebje, cena storitev in garancija
Čaka vas prijazno, kolektivno in strokovno osebje, dostopna fer cena ter optimalna kakovost izvedbe.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://racunovodstvospica.si/wp-content/uploads/2022/08/kolektiv-racunovodstva-spica.png
RAČUNOVODSTVO ŠPICA POMAGA TUDI V TEŽKIH OBDOBJIH

Insolvenčni postopek

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dlje časa plačilno nesposobni. Insolvenčni postopki so bili v slovenskem pravu urejeni predvsem v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter Zakonu o gospodarskih družbah. Insolventne so vse tiste fizične in pravne osebe, ki se spopadajo oziroma imajo težave s plačilno sposobnostjo. To pomeni, da je dolžnik v daljšem časovnem obdoju nezmožen poravnati vse svoje obveznosti kar pomeni prezadolženost. Njegovi dolgovi so večji in presegajo vrednost premoženja.

KAJ STORITI V KOLIKOR SE ZNAJDETE V TAKŠNI SITUACIJI?

V kolikor ste se znašli v tem položaju rešitve nikoli niso povsem preproste. Računovodski servis Špica vam lahko pomaga, da boste postopke insolvenčnosti in terjatev, ki vas bremenijo uredili v najboljši mogoči meri in v skladu s zakoni. V takšnem položaju je potrebno izvesti postopke, ki jih ureja zakon o poslovanju s financami in prisilnem prenehanju delovanja zaradi insolventnosti (ZFPPIPP). Določena vprašanja, vezana na insolvenčne postopke, so urejena tudi v Zakonu o delovnih razmerjih, Slovenskih računovodskih standardih, davčnih predpisih in podobno. Insolvečni postopki po slovenskem pravu so: stečajni postopek, prisilna poravnava in likvidacija.

INSOLVENČNI POSTOPKI Z RAČUNOVODSTVOM ŠPICA

Izvedba postopka

Insolvenčni postopki se lahko v najboljši meri za dolžnika izvedejo le na temeljih poznavanja vseh zakonskih predpisov, strokovnega celovitega pristopa ter priporočenih dolgoletnih izkušenj. Naše poslanstvo v teh postopkih temelji na vseh omenjenih segmentih. Že od leta 1993 negujemo in opravljamo vse svoje računovodske storitve kakor tudi storitve s področja del, ki vključuje Insolvenčne postopke za stranke, ki se žal znajdejo v težavah. Pomagamo stranki omiliti težave kolikor je mogoče in kolikor je v naši moči. Insolvenči postopki so v Računovodstvu Špica kot storitev opravljeni profesionalno, disciplinirano in korektno.

Dokumentacija
Pripraviti je potrebno dokumentacijo za prijavo terjatev v insolvenčnih postopkih
Poslovne knjige
Urediti je potrebno poslovne knjige na dan pred pričetkom insolventnega postopka
Poročila
Pripraviti vsa poročila stečajnemu upravitelju
Otvoritvena stanja
Pripraviti otvoritvena stanja na dan začetka insolventnega postopka in opravljati računovodske storitve v insolventnem postopku
KATERI POSTOPKI SE IZVAJAJO ZARADI INSOLVENTNOSTI?
  • Insolvenčni postopek poenostavljene prisilne poravnave
  • Postopek insolvenčnosti prisilne poravnave
  • Postopek osebnega stečaja
  • Insolvenčni stečajni postopek pravne osebe
  • Postopek stečaja zapuščine
Pomoč in svetovanje
Svojim strankam nudimo vso strokovno pomoč in svetovanje tudi pri vseh ostalih aktualnih vprašanjih s področja insolvenčnih postopkov.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
ŽAL SE TUDI TO LAHKO ZGODI ...

Insolvenčni postopek

Pomagamo stranki omiliti težave kolikor je mogoče in kolikor je v naši moči. Storitev opravimo profesionalno, disciplinirano in korektno.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image