Prijava potreb po kadrovskih štipendijah

12 decembra, 2018by Martin Težak

Kadrovske štipendije

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Javni poziv je namenjen zbiranju ponudb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020.

Delodajalec prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni obrazec – Priloga 1, ki je objavljen na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto. Prijavni obrazec mora delodajalec oddati na sedežu Razvojnega centra Novo mesto, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto.

To lahko stori na tri načine :

– osebno vsak dan med 8.00 in 13.00,

– pošlje priporočeno na sedež ali

– pošlje skenirano prijavo na naslov: smerdu@rc-nm.

Rok za prijavo: do 30.9.2019 oz. do porabe sredstev.

Vir: Razvojni center Novo mesto

Martin Težak