Objavljena neuradna prečiščena besedila zakonov iz paketa davčnih sprememb

18 decembra, 2018by Martin Težak

Prečiščena besedila zakonov

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Ljubljana,19. december 2017 – Objavljena so neuradna prečiščena besedila treh zakonov iz paketa davčni sprememb, ki se začnejo uporabljati s1. Januarjem 2018. Gre za rešitve, ki so zajete v novelah zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in zakona o davčnem postopku.

Neuradna prečiščena besedila so objavljena na

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/davki_in_carine/sprejeti_predpisi/.

Vir: Ministrstvo za finance

Martin Težak