Povprečna plača v Sloveniji

Statistični urad Slovenije je objavil poročilo o gibanju plač za september 2018.

Povprečna mesečna bruto plača je znašala v septembru 1.632,88 EUR – 2,2 % nižja kot v prejšnjem mesecu.

Povprečna mesečna neto plača je znašala v septembru 1.062,03 EUR – 1,9 % nižja kot v prejšnjem mesecu. 

Vir: Uradni list RS, št. 77/2018, 30.11.2018

Vse objave