Slovenska podjetja na Amazon Europe

20 novembra, 2019by Martin Težak

Poslovanje slovenskih podjetij na Amazon Europe

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

MGRT se trudi odpraviti ovire, ki slovenskim podjetjem onemogočajo poslovanja preko platforme Amazon Europe. Slovenija je edina država v Evropski uniji, kjer ni možno poslovati na platformi Amazon Europe, na drugih platformah Amazona, npr. Amazon.com pa slovenska podjetja lahko poslujejo.

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je glavni razlog, da Slovenija ne more poslovati na platformi, saj Amazon ne pregleduje stranke na način, ki bi bil skladen z omenjenim Zakonom.

V mesecu maju so se sestali predstavniki MGRT-ja, predstavniki iz ministrstva za finance in predstavniki iz urada za preprečevanje pranja denarja s predstavnico Amazona. Amazon je kasneje podal pojasnilo, da je največja težava pri pregledu strank po slovenski zakonodaji. V primeru, da bi se Amazon prilagodil naši zakonodaji bi lahko trajalo več kot leto dni in pustilo za seboj finančne posledice.

Edina rešitev je sprememba Zakona, ki je predvidena v drugi polovici leta 2019.

Vir: Revija Moj obrtnik. December 2018. Poslovanje slovenskih podjetij preko spletne platforme Amazon Europe, Tadeja Bučar, svetovalka SPOT, str.149.

Martin Težak