Javni razpisi – Pokolpje 2019

27 novembra, 2019by Martin Težak

Javni razpis

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

 

Uradni list Republike Slovenije je objavil javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih.

Glavni namen razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju.

Investicija se mora izvajati na upravičenem problemskem ombočju:

  • Pokolpje (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali

  • Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora znašati najmanj 500.000,00 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 1.250.000,00 evrov.

Za več podrobnosti o javnem razpisu kliknite na spodnjo povezavo.

Vir: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

 

Martin Težak