Ali oglašujete preko Airbnb ali Bookinga?

9 januarja, 2020by Martin Težak

Oglaševanje Airbnb ali Booking?

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

 

Na FURS-u ugotavljajo, da se zavezanci, ki oddajajo stanovanja v turistični najem, čedalje pogosteje registrirajo za opravljanje dejavnosti, v tem delu se torej prostovoljno izpolnjevanje obveznosti izboljšuje.

To pa žal ne velja za področje DDV. Številni zavezanci, ki oglašujejo dejavnost oddajanja stanovanj v turistični najem (npr. preko portalov kot sta Airbnb ali Booking), kot prejemniki od teh storitev neobračunavajo DDV, se niso identificirali za namene DDV, posledično pa ne oddajajo mesečnih obračunov DDV. Gre za storitve, za katere je po Direktivi o DDV (določbe povzete v Zakonu odavku na dodano vrednost) določena obrnjena davčna obveznost. Tisti,ki doslej še niso korektno izpolnili tovrstne davčne obveznosti, naj to storijo čim prej, saj se bodo lahko v tem primeru izognili globam. Ti zavezanci morajo s Finančno upravo RS poslovati samo prek elektronskega sistema eDavki, kar tudi pomeni, da jim bodo dokumenti ali obvestila vročeni le prek elektronskega sistema eDavki.

Vir: FURS, 9.12.2019

Martin Težak