Nova nižja stopnja DDV v višini 5%

9 januarja, 2020by Martin Težak

Nižja stopnja DDV

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

S 1. 1. 2020 se je začela uvajati posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in sicer za dobavo, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopisov in periodičnih publikacij najnižja stopnja ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobarvankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami),razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine.

Finančna uprava bo sprva delovala preventivno, kar pomeni, da bo zgolj opozarjala na morebitne napake.

Vir: FURS, Davčni zavezanci za DDV – ste pripravljeni na posebno nižjo stopnjo 5 %?

Martin Težak