RAZPIS – Spodbuda za digitalno transformacijo MSP

21 oktobra, 2019by Martin Težak

Razpis

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Slovenski podjetniški sklad je 18. 10. 2019 v Uradnem listu RS št. 62/2019 objavil razpis P4D 2019 – 2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP. Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR oz. bodo lahko sofinancirala upravičene stroške do največ 60 %, s pomočjo katerih si bodo lahko zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Gre za nov in večletni razpis za obdobje 2019-2023, ki bo odprt do 1. septembra 2022 oz. do porabe sredstev. Skupno je za celotno obdobje razpisanih 12,4 mio EUR sredstev oz. 3,1 mio EUR na letni ravni, kar bi naj zadostovalo za podporo okoli 120 podprtih projektov v celotnem obdobju 2019-2023 oz. okoli30 podprtih projektov letno.

V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo uvajala

 1. Digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov:

 • izboljšave izkušnje kupca,

 • učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov,

 • razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje,

 • vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov,

 • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture,

 • kibernetsko varnost in

 • industrija 4.0.

 1. Tehnično opremljenost:

 • programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

 • imajo na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih,

 • izvajajo aktivnosti v celoti na območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija, poslovna enota / podružnica je vpisana najmanj 6 mesecev pred dnevom oddaje vloge

 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

 • imajo ob oddaji vloge pripravljeno DIGITALNO STRATEGIJO, ki zajema celotno stanje digitalizacije v podjetju(obvezna vsebina strategije) in AKCIJSKI NAČRT za izvedbo digitalne transformacije na vsaj naslednjih ključnih področjih: izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost, industrija 4.0.

ROK: do 1. 9. 2022 oz. do porabe sredstev

Vir: Podjetniški sklad, 18.oktober 2019

Martin Težak