Usposabljanje pri delodajalcu 2020

3 januarja, 2019by Martin Težak

Usposabljanje pri delodajalcu

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Zavod za zaposlovanje je danes objavil enotno javno povabilo za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam.se« 2020, za predvidoma 1.750 brezposelnih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.

Kdo se lahko vključi?

Vse brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu. Specifične ciljne skupine so glede na vir financiranja natančneje določene v Javnem povabilu.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje, določene v javnem povabilu. V okviru ene ponudbe lahko delodajalec predlaga enega ali več programov usposabljanja, skladno s pogoji opredeljenimi v javnem povabilu. Ponudbe za usposabljanje lahko oddajo elektronsko prek Portala za delodajalce, od objave javnega povabila do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do 30. decembra 2020.

Vir: Portal GOV.SI,vObjava Javnega povabila za usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam.se« 2020 pri delodajalcih

 

Martin Težak