Oprostitev plačila dela prispevkov za zaposlene

9 januarja, 2019by Martin Težak

Delna oprostitev plačila za starejše

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Z novim letom je ponovno zaživel 156. člen ZPIZ-2, ki omogoča delno oprostitev plačila prispevkov za delavce starejše od 60 let.

156. člen ZPIZ-2, ki omogoča delno – 30 % oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za PIZ za zaposlene iz 1. do 4. odst. 14. člena zakona, ki so stari 60 let ali več, je sicer ponovno v veljavi od 1.1.2020, toda POZOR, to se še ne upošteva pri decembrskih, ampak šele pri januarskih plačah, izplačanih v februarju.

 

Prihranek sicer ni posebej velik, pa vendarle ga ne kaže spregledati, saj bo finančno vsaj malce pomagal razbremeniti delodajalce, ki zaposlujejo delavce stare 60 let ali več, kar je še posebej dobrodošlo sedaj, ko je tudi dodatek za minulo delo, ki je seveda najvišji ravno pri tej kategoriji zaposlenih, izločen iz minimalne plače.

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Svetovanje, 30.1.2020

Martin Težak