Študija OECD o preoblikovanju obdavčitve dela

20 aprila, 2018by Martin Težak

Študija OECD

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta

Razbremenitev plač zaposlenih je v luči večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva pomembno vprašanje, umeščeno tudi med prioritete vlade. Ministrstvo za finance je sprva pristopilo k implementaciji rešitev, ki so naslovile najbolj pereče izzive (t.j. beg možganov, zasnova povečane olajšave, nagrajevanje poslovne uspešnosti idr.). Vse ukrepe je pripravljalo ob zavedanju, da bo neizbežno sledila celovita prenova obdavčitve dela, pri čemer bo za uspešno zasnovo in implementacijo rešitev ključen širok družbeni konsenz (RS Slovenija, Ministrstvo za finance, junij 2018).

Celotni članek je dostopen na povezavi: Ministrstvo za finance

Martin Težak