Študentsko delo

27 junija, 2019by Martin Težak

Študentsko delo

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Začasno in občasno delo dijakov in študentov lahko opravljajo:

  • osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let,

  • osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji,

  • osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.

Bruto urna postavka za opravljeno delo študentov in dijakov od 1.4.2019 dalje ne sme biti nižja od 4,89 eur. Delodajalec mora dnevno voditi evidenco dejansko opravljenih ur. Po končanem delu izpolnjeno napotnico posreduje koncesionarju, ki obračuna in izplača dohodek študentu, delodajalcu pa posreduje račun za opravljeno delo.

Delodajalcu se poleg bruto dohodka študenta obračuna tudi:

– koncesijska dajatev (16%),

– dodatna koncesijska dajatev (2%),

– prispevek za poškodbe pri delu (0,53%),

– prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,36%) in

– prispevek za PIZ (8,85%) ter DDV (22%) … osnova za DDV so koncesijske dajatve in tudi prispevki.

Primer:

* Akontacija dohodnine se ne obračuna, če posamezen dohodek ne presega 400 eur.

Vir:svetovanje.si, 27.6.2019

Martin Težak