Izteka se plačilo za dohodnino

14 junija, 2019by Martin Težak

Izteka se plačilo za dohodnino

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 29. 3. 2019 in imajo doplačilo dohodnine, želimo obvestiti, da se rok za plačilo izteče 29. 5. 2019. Sicer pa je omenjeni datum natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 29. 4. 2019, jim zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

Ob tem bi radi spomnili na pravico, da se odmerjeni davek lahko poravna v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke. V primeru vložitve obrazca ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni. Priporočamo pa, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje je takoj, ko zavezanec prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku.

Martin Težak