Si želite statusno preoblikovati družbo?

22 maja, 2019by Martin Težak

Statusno preoblikovanje družbe

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 17.05.2019, v Ur. L. RS št. 32/2019 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv za vavčer s področja STATUSNEGA PREOBLIKOVANJA DRUŽB.

Kaj podjetjem omogoča vavčer za statusno preoblikovanje družb?

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k statusnemu preoblikovanju:

  • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,

  • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali

  • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno,

z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

S pomočjo vavčerja lahko podjetja pridobijo subvencijo od 1.000,00 EUR do 5.000,00 EUR oz. 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov, ki se nanašajo na stroške svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja podjetij.

Upravičeni stroški:

– stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja podjetij,

– notarski stroški,

– stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima dovoljenje za revidiranje.

Vir: Slovenski podjetniški sklad, 17.maj 2019, Vavčer za STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽB

Martin Težak