Novost pri plačilih mesečnih prispevkov

20 maja, 2019by Martin Težak

Novost pri plačilih

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Osebe z dejavnostjo morajo vsak mesec plačati različne prispevke in še akontacijo dohodnine. Mesečno to pomeni 5 položnic oz. 60 na leto.

Furs napoveduje, da bo od junija letos lahko zavezanec plačal različne prispevke le z enim e-računom na mesec:

– prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

– prispevke za zdravstveno zavarovanje,

– prispevke za starševsko varstvo,

– prispevke za primer brezposelnosti.

Zavezanec bo lahko še naprej uporabljal način plačevanja, kot ga je do sedaj, lahko se bo pa odločil za poenostavitev plačevanja.

V primeru uporabe e-računa se bo moral zavezanec pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa. FURS bo zavezancem pripravil zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javno finančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo FURS poslal zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa.

 

Vir: Obrtnik podjetnik , Poenostavitev za davčne zavezance, maj 2019

Martin Težak