Podaljšanje roka za spodbujanje zaposlovanja

24 julija, 2019by Martin Težak

Spodbujanje zaposlovanja

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Delodajalci lahko po novem predložijo ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019« do konca leta in si tako pridobijo subvencijo v višini od 5 do 7 tisoč evrov za zaposlitev brezposelnih iz vse Slovenije, ki imajo najmanj 30 let in sodijo v ciljne skupine programa ter jih na Zavodu predlagamo za vključitev. Zaposlitve morajo biti sklenjene za najmanj leto dni.

Namen je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih oseb starejših od 50 let kot tudi tistih, ki imajo najmanj 30 let in so vsaj leto dni prijavljene v evidenci brezposelnih oz. Imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo ali so po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije znova postale dejavne na trgu dela ali prejemajo denarno socialno pomoč.

Višina subvencije
za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje posamezni kandidat za zaposlitev:

  • 5.000 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine;

  • 6.000 EUR, če ustreza 2 kriterijema;

  • 7.000 EUR, če ustreza 3 ali več kriterijem.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev, za polni delovni čas (40 ur na teden). Sorazmerno nižja subvencija se izplača za krajši tedenski delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden (velja le za zaposlitev invalida v skladu z odločbo o invalidnosti ali osebe, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in se želi zaposliti za krajši delovni čas).

Subvencija se izplača v dveh delih:

  • prvi po zaposlitvi,

  • drugi po izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki sopravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci objaviti prosto delovno mesto.

Vir: OZS, 12.7.2019

Martin Težak