Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti ostaja nespremenjena