Vavčer za prototipiranje

5 februarja, 2020by Martin Težak

Vavčer

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Slovenski podjetniški sklad je v petek 31.1.2020 objavil nov Vavčer za prototipiranje.

Namen vavčerja je:

  • zagotoviti možnost izdelave prototipa ( v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje

Upravičeni stroški: od 1.1.2020 do 30.09.2023

Sofinanciranje upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa:

  • dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje

  • do sofinanciranja v višini 60 % so upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti

  • za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev

Najmanjša spodbuda: 500 EUR
Največja spodbuda:
5.000 EUR
Skupaj sredstva JP 2020 -2023:
1.000.000 EUR

Za več podrobnosti kliknite na Podjetniški sklad.

Martin Težak