Sprememba štirih zakonov

19 novembra, 2018by Martin Težak

 

Sprememba zakonov

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Vlada je potrdila predlog sprememb štirih davčnih zakonov, saj si želijo okrepiti konkurenčnost poslovnega okolja in ohraniti stabilno gospodarsko okolje ter prispevati h gospodarski rasti.

  1. Zvišale se bodo meje davčnih razredov in znižala se bo davčna stopnja v 2. in 3. razredu za eno odstotno točko (na 26 % in 33 %). Splošna olajšava se bo dvignila s 3.302,70 evra na 3.500 evrov, hkrati pa bomo uvedli tudi linearno dodatno splošno olajšavo za nižje prejemke oziroma vse dohodke do letne višine 13.316 evrov.

  2. Na strani obremenitve kapitala se bo uvedla 7 % minimalna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb(DDPO), s čimer se bo omejila davčna osnova, do katere lahko podjetja uveljavljajo davčne olajšave in prenesene izgube. Zvišanja nominalne stopnje DDPO v letu 2020 predlogi sprememb ne predvidevajo.

  3. Zvišala se bo stopnja davka za dohodke iz kapitala, za izvedene finančne instrumente in za dohodke iz oddajanja premoženja v najem, in sicer s 25 % na 27,5 %. V primeru obdavčitve dobičkov iz kapitala in izvedenih finančnih instrumentov velja omeniti še, da se bo zniževanje stopnje glede na dobo imetništva spremenilo, in sicer v primeru dobe lastništva od pet do deset let se bo stopnja znižala na 20 %, v obdobju od deset do 15 let na 15 %, v naslednjih petih letih na 10 %, po 20 letih pa se tako kot doslej ohranja stopnja 0. V primeru davka za dohodke iz oddajanja premoženja v najem pa se zvišuje odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, in sicer z 10 % na 15 %.

  4. Boniteta za zasebno uporabo službenih vozil na električni pogon se bo znižala za 1,2 odstotni točki, in sicer z 1,5 % na 0,3 % nabavne vrednosti vozila mesečno.

Vir: Ministrstvo za finance, 3.10.2019, portal GOV.si

.

Martin Težak