Popravek Akta o vodenju registra transakcijskih računov

18 junija, 2018by Martin Težak

Akta o vodenju registra transakcijskih računov

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

P O P R A V E K

Akta o vodenju registra transakcijskih računov

V Aktu o vodenju registra transakcijskih računov (Uradni list RS, št. 35/18) se v Prilogi Črkovne oznake:

– v stolpcu »Valuta« pri oznaki vrste računa C besedilo »EUR + DEV« pravilno glasi »EUR«,

– v stolpcu »Funkcija računa« pri oznaki vrste računa K besedilo »klirinški TR za razporejanje prilivov in odlivov« pravilno glasi »Klirinški TR za razporejanje prilivov in odlivov«,

– v stolpcu »Imetnik računa« pri oznaki vrste računa T besedilo »PO, ZI, P, PU BPD/banke pri BS (za stranke-VP)« pravilno glasi »PO, ZI, P, BPD/banke pri BS (za stranke-VP)«,

– v stolpcu »Funkcija računa« pri oznaki vrste računa V besedilo »TR za volilno kampanijo« pravilno glasi »TR za volilno kampanjo«,

– v stolpcu »Imetnik računa« pri oznaki vrste računa Y besedilo »PO, ZI oziroma PU (javni sklad) v postopku redne (prostovoljne) likvidacije« pravilno glasi »PO, ZI oziroma PU (javni sklad) v postopku redne (prostovoljne likvidacije), KI v postopku redne ali prisilne likvidacije«.

Vir: Uradni list RS, Ljubljana, 12. junij 2018

Povezava: URADNI LIST RS

Martin Težak