Nova kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma

23 avgusta, 2018by Martin Težak

Nova kolektivna pogodba

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Nova kolektivna pogodba se začne uporabljati 1. septembra 2018, sklenjena pa je do 31. decembra 2022.

Prinaša novosti glede:

presežka ur v okviru neenakomerne razporeditve delovnega časa in začasne prerazporeditve delovnega časa, presežene ure se bodo morale v določenem obdobju izkoristiti ali plačati (vsake tri mesece bo moral delodajalec narediti analizo preseženih ur – preveriti ali število ur presega 5 % povprečne delovne obveznosti zaposlenega in izboljšati organizacijo dela),

dviga najnižjih osnovnih plač (ohranijo se vsi dodatki k plači, kot so bili doslej, ter plačilo prevoza na delo in z njega v velikosti 100 %, najnižji regres za letni dopust mora znašati najmanj 1000 €).

Vir: Zveza RFR Slovenije, 23. avgust 2018

Martin Težak