Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

24 junija, 2018by Martin Težak

Nova kolektivna pogodba

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Nova kolektivna pogodba bo začela veljati 15. avgusta 2018.

Določbe, ki se nanašajo na število nedelj v letu in minimalno nominalno višino dodatka za nedeljsko delo, se začnejo uporabljati 1. septembra 2018. Kolektivna pogodba za trgovino bo veljala do 31. decembra 2022.

Ključne novosti:

  • Varovane kategorije: za vse tiste, ki skrbijo za otroke do treh let, bo delodajalec moral omogočiti na njegovo izrecno pisno pobudo, ki jo delavec lahko kadarkoli prekliče, delo na nedelje in praznike.

  • Delo na nedelje (od 1.9.2018) : delavec bo lahko delal 20 nedelj v letu in ne več kot dve na mesec. Dodatek za nedeljsko delo mora znašati minimalno 6,05 €/h bruto (sedaj 5,40€/h bruto).

  • Delo na praznike: delodajalec ne bo smel razporediti delavce na delo vseh 15 praznikov na leto, razen izjem.

  • Izjeme od omejitev za delo na nedelje in praznike: Omejitve ne bodo veljale za delavce, ki se ukvarjajo s spletno prodajo, polnjenjem prodajnih avtomatov, prodajo na tržnicah in stojnicah, prodajo v kampih, prodajo in predstavitvijo na sejmih in za vse izjeme, kot so določene v sedaj veljavni KPDTS (npr. bencinski servisi, maloobmejne prodajalne, družinska podjetja,…).

  • Najnižje osnovne plače: v začetku drugega leta (1.1.2019) se bodo osnovne plače od I. do V. razreda povišale za 5% in od 1.7.2019 še za 2% na sedanjo osnovo. Za 10% se bodo povišale osnovne plače za VI. in VII. tarifni razred

Vir: Združenje delodajalcev Slovenije, 16. julij 2018

Martin Težak