Kako je z delom od doma v trenutnih okoliščinah? Kdo je upravičen do povračil in kdo ni?

12 marca, 2020by Martin Težak

Delovna razmerja

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 169. členu ureja spremembo dela zaradi naravnih ali drugih nesreč – pri nas gre trenutno za množični pojav nalezljive človeške bolezni. V tem primeru lahko delodajalec začasno spremeni kraj opravljanja dela brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.

Zaradi novega koronavirusa SARS-CoV-2 je lahko delavec skladno z veljavno zakonodajo odsoten z dela.

  1. ODSOTNOST Z DELA ZDRAVE OSEBE

Za osebe, ki prihajajo iz kritičnih območij, kjer se pojavlja novi koronavirus in so zdrave in niso v karanteni, niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključene v delovni kolektiv in ne potrebujejo domače samoizolacije oziroma se lahko prosto gibljejo. Te osebe nimajo pravice do začasne zadržanosti od dela. Če gre za odsotnost iz razlogov s strani delodajalca (delodajalec želi, da osebe ostane doma), je delavec upravičen do nadomestila v breme delodajalca v polni višini plače.

V primeru karantene, ki jo z odločbo odredi zdravi osebi minister za zdravje na predlog NIJZ, gre za osebe, ki so bile v tesnejšem stiku z okuženimi. V teh primerih je delavec upravičen do odsotnosti z dela in do nadomestila plače v breme delodajalca po predpisih s področja delovnih razmerjih.

  1. ODSOTNOST Z DELA ZBOLELE OZIROMA OKUŽENE OSEBE

V primeru izolacije , ki je zboleli osebi odredi zdravnik, imajo zavarovanci pravico do začasne zadržanosti do dela in nadomestila plače med začasno zadržanostjo od 1. dne dalje v breme ZZZS v višini 90 % od osnove. Izolacija se lahko izvaja lahko od doma ali v bolnišnici.

Vir: RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pojasnilo, Opravljanje dela na domu in odrejanje drugega dela.

Več podrobnosti si lahko preberete na povezavi.

Martin Težak