Kako je z delom od doma v trenutnih okoliščinah? Kdo je upravičen do povračil in kdo ni?

12 marca, 2020by Urednik

Delovna razmerja

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 169. členu ureja spremembo dela zaradi naravnih ali drugih nesreč – pri nas gre trenutno za množični pojav nalezljive človeške bolezni. V tem primeru lahko delodajalec začasno spremeni kraj opravljanja dela brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.

Zaradi novega koronavirusa SARS-CoV-2 je lahko delavec skladno z veljavno zakonodajo odsoten z dela.

  1. ODSOTNOST Z DELA ZDRAVE OSEBE

Za osebe, ki prihajajo iz kritičnih območij, kjer se pojavlja novi koronavirus in so zdrave in niso v karanteni, niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključene v delovni kolektiv in ne potrebujejo domače samoizolacije oziroma se lahko prosto gibljejo. Te osebe nimajo pravice do začasne zadržanosti od dela. Če gre za odsotnost iz razlogov s strani delodajalca (delodajalec želi, da osebe ostane doma), je delavec upravičen do nadomestila v breme delodajalca v polni višini plače.

V primeru karantene, ki jo z odločbo odredi zdravi osebi minister za zdravje na predlog NIJZ, gre za osebe, ki so bile v tesnejšem stiku z okuženimi. V teh primerih je delavec upravičen do odsotnosti z dela in do nadomestila plače v breme delodajalca po predpisih s področja delovnih razmerjih.

  1. ODSOTNOST Z DELA ZBOLELE OZIROMA OKUŽENE OSEBE

V primeru izolacije , ki je zboleli osebi odredi zdravnik, imajo zavarovanci pravico do začasne zadržanosti do dela in nadomestila plače med začasno zadržanostjo od 1. dne dalje v breme ZZZS v višini 90 % od osnove. Izolacija se lahko izvaja lahko od doma ali v bolnišnici.

Vir: RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pojasnilo, Opravljanje dela na domu in odrejanje drugega dela.

Več podrobnosti si lahko preberete na povezavi.

Urednik

Hvala, ker prebirate poslovna obvestila v blogu računovodstva Špica d.o.o.