Izstop Velike Britanije in Severne Irske iz EU

1 marca, 2019by Martin Težak

Sporazum o izstopu

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in bo začel veljati 1. februarja 2020.

Sporazum o izstopu je bil objavljen v Uradnem listu EU L 29, z dne 31. 1. 2020. Prehodno obdobje, v katerem se za Združeno kraljestvo in v njem, z nekaterimi izjemami, uporablja pravo Unije, se konča 31. decembra 2020. Ne glede na navedeno pa obstajajo tudi v prehodnem obdobju nekatere posebnosti, ki se nanašajo na sporazume o prosti trgovini in poreklo blaga.

Evropska komisija je države, s katerimi ima EU sklenjene sporazume o prosti trgovini (okrog 160 držav), obvestila, da se Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju šteje za del carinskega območja Unije. V času prehodnega obdobja, to je do 31. 12. 2020, se blago s poreklom iz Združenega kraljestva še vedno šteje za blago s poreklom iz EU. Obstaja pa tveganje, da v prehodnem obdobju nekatere države partnerice Združenega kraljestva ne bodo smatrale kot del carinskega območja EU in posledično tudi blaga s poreklom iz Združenega kraljestva ne kot blaga s poreklom iz EU, ampak kot blago brez porekla. Glede na veljavna pravila o poreklu blaga te države v prehodnem obdobju ne bi smele zavračati preferencialne obravnave, lahko pa pošljejo dokazilo o poreklu v naknadno preverjanje. Iz tega razloga lahko pričakujemo povečano število zahtev za naknadno preverjanje dokazil o poreklu.

Za več podrobnosti kliknite na povezavo.

Martin Težak