Dodatek za delovno dobo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podalo pravno mnenje na vprašanje Združenja delodajalcev Slovenije glede pravice do dodatka za delovno dobo.

Pravno mnenje si lahko preberete tukaj.

Vir. Združenje delodajalcev Slovenije, 14. junij 2018