Cena računovodskih storitev

17 januarja, 2018by Martin Težak

Računovodske storitve

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Pri iskanju računovodskega servisa je eden prvih kriterijev za izbiro navadno cena računovodskih storitev. Žal se prepogosto podjetja odločajo za najcenejšo ponudbo, ne da bi upoštevala kakovost ponujenih storitev in strokovno usposobljenost ponudnika. Področje računovodske dejavnosti v Sloveniji namreč ni zakonsko urejeno, kar pomeni, da jo lahko brez posebej določenih pogojev opravlja vsak poslovni subjekt, ki je zanjo registriran.

Da bi računovodski servisi pridobili nove stranke, marsikdaj ponujajo (pre)nizke cene svojih storitev. Na kratek rok se to sicer obrestuje, saj servis pridobi veliko posla, stranke pa poceni usluge, na dolgi rok pa ima to lahko usodne posledice za oba. Če so cene prenizke, dela pa preveč, si računovodstvo kmalu ne bo moglo več privoščiti izobraževanja zaposlenih, ki je ključnega pomena za kakovost ponudbe.

Dober računovodja namreč strankam poleg knjižb poslovne dokumentacije in mesečnih obračunov nudi še svetovanje za optimizacijo poslovanja, kar terja veliko znanja, ki ga je potrebno ves čas obnavljati z novimi predpisi, zakonitostmi in tehnologijami. Najbolj te nasvete potrebujejo mlada podjetja na prvih korakih v poslovnem svetu, ki pa se najhitreje pustijo zapeljati nizkim cenam storitev.

Posledice slabega računovodenja so lahko nepridobivanje posojil, naknadno odmerjeni davki, nezaupanje poslovnih partnerjev zaradi slabih poslovnih odločitev, na dolgi rok pa celo izguba premoženja ali podjetja. Konec koncev je za točnost poslovnih izkazov odgovorno poslovodstvo podjetja. Zato bi morala biti kakovost in strokovne kompetence zaposlenih v računovodskem servisu kriterij, ki pretehta ceno storitve. Ponudniki morajo obe referenci jasno predstaviti potencialnim strankam in z njimi opravičiti vrednost svojih storitev.

Dober računovodski servis s podjetjem sodeluje. Nanj se lahko podjetnik obrne za nasvet tudi, ko se podaja v nove poslovne izzive. Velika večina podjetnikov sprejema svoje nadaljnje poslovne odločitve na analizah računovodstva. V tem smislu mora biti zaupanje veliko,” meni Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov. “Eno od mnenj, kako določiti dober računovodski servis, je tudi to, da mora biti servis dovolj velik, da nudi stranki zaupanje, a hkrati mora delovati v smislu butika, da stranki ponuja točno to, kar si stranka želi. In kaj si stranka želi? Na prvem mestu je kakovost storitev, sledi poznavanje zakonodaje, usposabljanje in svetovanje ter obveščanje o novostih.”

Vse to pa od zaposlenih na računovodskih servisih zahteva nenehno izobraževanje in dopolnjevanje znanja, kar je vključeno tudi v končno ceno storitve.

VIR: GZS – Zbornica računovodskih servisov

Martin Težak