BREXIT – Izstop Združenega kraljevstva iz Evropske unije

19 februarja, 2019by Martin Težak

Izstop Združenega kraljevstva

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Združeno kraljestvo je uradno obvestilo Evropsko unijo o izstopu 29. marca 2017. Dve leti po uradnem obvestilu Združeno kraljestvo ne bo več član Evropske unije. Lahko se zgodi, da izstopi z dogovorom ali brez dogovora.

– Kaj se bo zgodilo, če izstopi z dogovorom?

V primeru izstopa z dogovorom, bo Združeno kraljestvo še naprej spoštovalo pravila enotnega trga in carinske unije v prehodnem obdobju, kar pomeni da bo do konec prehodnega obdobja še naprej prost pretok blaga in storitev.

– Kaj se bo zgodilo, če izstopi brez iz Evropske unije “brez dogovora”?

Če dogovor ne bo dosežen do 29. marca bo Združeno kraljestvo postalo tretja država. Pravila EU se od trenutka izstopa ne bodo več upoštevala. Blago, vnešeno na carinsko območje EU iz Združenega kraljestva ali izneseno iz carinskega območja EU v Združeno kraljestvo, bo predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter ustreznih dajatev, povezanih z uvozom.

– Nasveti za gospodarske subjekte

Pri gibanju blaga ne bodo veljala več pravila, ki veljajo za obdavčitev z DDV med državami članicami EU. Blago ob vstopu in izstopu bo predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter ustreznih dajatev, ki se plačuje ob uvozu. Ob uvozu in izvozu blaga bo potrebno vložiti carinsko deklaracijo. FURS svetuje podjetjem, ki se srečujejo z uvoznimi in izvoznimi postopki, da se obrnejo na špedicije, ki se ukvarjajo s temi postopki.

Pri uvozu blaga iz Združenega kraljestva se bo obračunal DDV. Obračuna se lahko s carinsko deklaracijo ali pa izkaže v obračunu DDV, izvoz blaga bo plačila DDV oproščen.

Dovoljenja pooblaščenih gospodarskih subjektov (AEO) in druga dovoljenja, ki jih izdajo organi Združenega kraljestva, ne bodo več veljavni.

Pri uvozu ali izvozu blaga, za katerega veljajo prepovedi ali omejitve, bo potrebna odobritev oz. dovoljenje. Ne bodo veljala več dovoljenja, ki so jih izdali organi Združenega kraljestva.

Za preferencialno poreklo blaga se ne bodo več uporabljali sporazumi o prosti trgovini. Blago s poreklom iz Združenega kraljestva se bo štelo kot blago brez porekla, prav tako ne bo več možna komulacija, kar pomeni, da bodo morala biti za pridobitev preferencialnega porekla izpolnjena pravila iz ustreznega seznama zadostnih obdelav in predelav.

Tranzitni postopki se bodo izvajali na enak način, kot pred izstopom, saj bo Združeno kraljestvo pristopilo h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku, kjer bo imelo še naprej dostop do novega tranzitnega sistema NCTS.

Vir: Finančna uprava RS

Martin Težak