Branje in razumevanje bilanc za ne finančnike

2 aprila, 2019by Martin Težak

Bilance za nefinančnike.

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija je organiziralo predavanje na temo Branje in razumevanje bilance za nefinančnike, v koordinaciji RIC Bela krajina in v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico. Predavala nam je direktorica Špice d.o.o., mag. Tatjana Adlešič.

Vsebina delavnice:

  • Kako bere bilance lastnik podjetja.
  • Najpomembnejše kategorije bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov. Zakaj moram plačati davek, kljub izgubi (vpliv davčno nepriznanih stroškov, odhodkov na akontacijo davka od dejavnosti).
  • Primerno financiranje sredstev podjetja in pomembnost le-tega.
  • Obratni kapital in njegov pomen za stabilno poslovanje podjetja.
  • Prevare, napake v bilančnih postavkah.
  • Kako izboljšati boniteto podjetja.
  • Kako bere bilance poslovni partner.
  • Kako bere bilance banka.

Program delavnice je bil namenjen vsem zainteresiranim posameznikom, potencialnim podjetnikom, mikro, malim in srednjim podjetjem iz regije JV Slovenija.

Martin Težak