Višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2018 dalje

Uradni list je objavil višino regresa za prehrano med delom za negospodarske dejavnosti v RS, za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, za raziskovalno dejavnost, za kulturne dejavnosti v RS, za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, za zdravnike in zobozdravnike v RS in za zaposlene v zdravstveni negi, ki znaša od 1. julija 2018 dalje 3,88 eurov.

 

Vir: Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2. julij 2018