Gospodarsko pravo

Vodeno računovodstvo

Ustrezno vodeno računovodstvo je eden od najpomembnejših dejavnikov za uspešno poslovanje podjetja. Naša strokovna ekipa v vsakem trenutku poskrbi za ažurno obdelavo podatkov in posredovanje informacij, ki omogočajo stabilno poslovanje ter sprejemanje ustreznih poslovnih odločitev pri načrtovanju, izvajanju in nadziranju.

Specializirana računovodska storitev

Knjigovodske storitve v podjetju Šica d.o.o. prilagodimo vsem potrebam in velikosti posameznega podjetja. Nudimo specializirano in fokusirano storitev za vsako posamezno področje dela, ki zadovoljuje Slovenskim in evropskim standardom ter zakonitostim.

Zakaj izbrati nas?

Poslovno sodelovanje, ki temelji na strokovnosti, predanosti ter medsebojnemu zaupanju je naše primarno poslanstvo. Že od leta 1993 negujemo in opravljamo vse svoje računovodske storitve za naše poslovne partnerje na najvišjem nivoju. Kvalitetno, disciplinirano in korektno sodelovanje, ki ga nudimo zagotavlja obojestransko zadovoljstvo in je steber dolgoletnega uspešnega sodelovanja z našimi poslovnimi partnerji.

 • Storitve, prilagojene vam
 • Strokovni in hitri
 • Specializirani za vsa potrebna področja
 • Prijazno kolektivno osebje
 • Fer cena in 100 % garancija kakovosti

V okviru računovodskih storitev zagotavljamo

 • Pomoč pri zahtevnejših vprašanjih Slovenskih računovodskih standardov (SRS) in Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP)
 • Izdelavo medletnih izkazov uspeha in bilanc stanja
 • Računovodsko predračunavanje in izračun denarnih tokov
 • Oblikovanje dolgoročnih rezervacij in časovnih razmejitev
 • Celovit preventivni pregled vaše glavne knjige in analitičnih evidenc ter računovodskih izkazov
 • Strokovno pomoč in svetovanje pri ostalih aktualnih vprašanjih.

OSTALA PODROČJA DELA

V povezavi davčnim pravom in z računovodenjem vam pomagamo že na začetku poslovanja postaviti temelje, ki omogočajo poslovanje znotraj zakonodajnih okvirov in prinašajo prihranke, ki jih lahko namenite nadaljnjemu razvoju in s tem večji konkurenčnosti podjetja. Preberite več …

Mnogi se srečujejo z vprašanji s področja zaposlovanja, podaljševanja delovnega razmerja ali naprimer s področja odpuščanja zaposlenih, ki nikomur ni ravno prijetno. Poznavanje delovnega prava vpliva tudi na odnos zaposlenih do vašega podjetja. Preberite več …

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dlje časa plačilno nesposobni. Insolvenčni postopki so bili v slovenskem pravu urejeni predvsem v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter Zakonu o gospodarskih družbah. Preberite več …