Knjigovodstvo in računovodstvo

Knjigovodstvo in računovodstvo

Vodeno knjigovodstvo in računovodstvo

Ustrezno vodeno knjigovodstvo in računovodstvo je eden od najpomembnejših dejavnikov za uspešno poslovanje podjetja. Naša strokovna ekipa v vsakem trenutku poskrbi za ažurno obdelavo podatkov in posredovanje informacij, ki omogočajo stabilno poslovanje ter sprejemanje ustreznih poslovnih odločitev pri načrtovanju, izvajanju in nadziranju.

Specializirana računovodska storitev

Knjigovodske storitve v podjetju Šica d.o.o. prilagodimo vsem potrebam in velikosti posameznega podjetja. Nudimo specializirano in fokusirano storitev za vsako posamezno področje dela, ki zadovoljuje Slovenskim in evropskim standardom ter zakonitostim.

Zakaj izbrati nas?

Poslovno sodelovanje, ki temelji na strokovnosti, predanosti ter medsebojnemu zaupanju je naše primarno poslanstvo. Že od leta 1993 negujemo in opravljamo vse svoje računovodske storitve za naše poslovne partnerje na najvišjem nivoju. Kvalitetno, disciplinirano in korektno sodelovanje, ki ga nudimo zagotavlja obojestransko zadovoljstvo in je steber dolgoletnega uspešnega sodelovanja z našimi poslovnimi partnerji.

 • Storitve, prilagojene vam
 • Strokovni in hitri
 • Specializirani za vsa potrebna področja
 • Prijazno kolektivno osebje
 • Fer cena in 100 % garancija kakovosti

V okviru računovodskih storitev zagotavljamo

 • Pomoč pri zahtevnejših vprašanjih Slovenskih računovodskih standardov (SRS) in Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP)
 • Izdelavo medletnih izkazov uspeha in bilanc stanja
 • Računovodsko predračunavanje in izračun denarnih tokov
 • Oblikovanje dolgoročnih rezervacij in časovnih razmejitev
 • Celovit preventivni pregled vaše glavne knjige in analitičnih evidenc ter računovodskih izkazov
 • Strokovno pomoč in svetovanje pri ostalih aktualnih vprašanjih.

PONUDBA RAČUNOVODSKIH STORITEV ŠPICA D.O.O.

Vi nam posredujete poslovne listine, mi jih poknjižimo in poskrbimo za vse ostalo. Pri klasičnem računovodstvu se dokumentacija knjiži v glavno knjigo. Naše osebje bo skrbno in odgovorno pregledalo vse vaše dostavljene listine ter jih ustrezno poknjižilo. Hkrati bodo za vas urejena vsa zakonsko predpisana računovodska in statistična poročila.

Vi imate dostop do računovodskega programa , v katerem sestavite določene listine, mi jih prevzamemo, obdelamo in pripravimo za knjiženje ter poskrbimo za vse ostalo. Pri delu uporabljamo računovodski program Pantheon družbe Data Lab d.d. ter našim strankam omogočimo dostop do strežnika in možnost vpogleda podatkov v računalniškem programu, avtomatizirano knjiženje računov, skeniranje in arhiviranje dokumentacije ter vpoglede v knjižene podatke.

Če ne želite knjižiti, vam omogočimo samo vpogled v vaše poslovanje preko spletnega računovodskega programa, vse ostalo pa za vas opravi naša odlična ekipa.