Insolvenčni postopki

Insolvenčni postopki

Kaj so insolvenčni postopki?

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dlje časa plačilno nesposobni. Insolvenčni postopki so bili v slovenskem pravu urejeni predvsem v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter Zakonu o gospodarskih družbah. Insolventne so vse tiste fizične in pravne osebe, ki se spopadajo oziroma imajo težave s plačilno sposobnostjo. To pomeni, da je dolžnik v daljšem časovnem obdoju nezmožen poravnati vse svoje obveznosti kar pomeni prezadolženost. Njegovi dolgovi so večji in presegajo vrednost premoženja.

Kaj storiti v kolikor se znajdete v tem težkem položaju?

V kolikor ste se znašli v tem položaju rešitve nikoli niso povsem preproste. Računovodski servis Špica vam lahko pomaga, da boste postopke insolvenčnosti in terjatev, ki vas bremenijo uredili v najboljši mogoči meri in v skladu s zakoni. V takšnem položaju je potrebno izvesti postopke, ki jih ureja zakon o poslovanju s financami in prisilnem prenehanju delovanja zaradi insolventnosti (ZFPPIPP). Določena vprašanja, vezana na insolvenčne postopke, so urejena tudi v Zakonu o delovnih razmerjih, Slovenskih računovodskih standardih, davčnih predpisih in podobno. Insolvečni postopki po slovenskem pravu so: stečajni postopek, prisilna poravnava in likvidacija.

Zakaj izbrati nas?

Insolvenčni postopki se lahko v najboljši meri za dolžnika izvedejo le na temeljih poznavanja vseh zakonskih predpisov, strokovnega celovitega pristopa ter priporočenih dolgoletnih izkušenj. Naše poslanstvo v teh postopkih temelji na vseh omenjenih segmentih. Že od leta 1993 negujemo in opravljamo vse storitve za naše poslovne partnerje na najvišjem nivoju. Kvalitetno, disciplinirano in korektno sodelovanje, ki ga nudimo zagotavlja obojestransko zadovoljstvo in je steber uspešnega sodelovanja in tudi reševanja morebitnih tovrstnih težav.

  • Pripraviti dokumentacijo za prijavo terjatev v insolvenčnih postopkih
  • Urediti poslovne knjige na dan pred pričetkom insolventnega postopka
  • Pripraviti poročila stečajnemu upravitelju
  • Pripraviti otvoritvena stanja na dan začetka insolventnega postopka in opravljati računovodske storitve v insolventnem postopku

Kateri postopki se izvajajo zaradi insolventnosti?

  • Insolvenčni postopek poenostavljene prisilne poravnave
  • Postopek insolvenčnosti prisilne poravnave
  • Postopek osebnega stečaja
  • Insolvenčni stečajni postopek pravne osebe
  • Postopek stečaja zapuščine

OSTALA PODROČJA DELA

V povezavi davčnim pravom in z računovodenjem vam pomagamo že na začetku poslovanja postaviti temelje, ki omogočajo poslovanje znotraj zakonodajnih okvirov in prinašajo prihranke, ki jih lahko namenite nadaljnjemu razvoju in s tem večji konkurenčnosti podjetja. Preberite več …

Mnogi se srečujejo z vprašanji s področja zaposlovanja, podaljševanja delovnega razmerja ali naprimer s področja odpuščanja zaposlenih, ki nikomur ni ravno prijetno. Poznavanje delovnega prava vpliva tudi na odnos zaposlenih do vašega podjetja. Preberite več …

Gospodarsko pravo je zelo široko pravno področje, na katerega naj ne bi posegali brez strokovne pravne pomoči. Skupaj z našimi zunanjimi pravnimi strokovnjaki vam pomagamo pri urejanju dolžniško upniških razmerjih, pogodbah, statusnih zadevah ter na ostalih segmentih gospodarskega prava. Preberite več …