Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo

O gospodarskem pravu

Gospodarsko pravo je zelo široko pravno področje, na katerega naj ne bi posegali brez strokovne pravne pomoči. Skupaj z našimi zunanjimi pravnimi strokovnjaki vam pomagamo pri urejanju dolžniško upniških razmerjih, pogodbah, statusnih zadevah ter na ostalih segmentih gospodarskega prava.

Kaj lahko storime za vas?

Področje dolžniško-upniških razmerij in pogodb;

 • Prenosih poslovnih deležev
 • Cesijskih pogodbah
 • Posredniških pogodbah
 • Pogodbah o poslovnem sodelovanju
 • Drugih gospodarskih pogodbah

Statusnih zadevah;

 • Ustanavljanju družb
 • Spremembah v sodnem registru
 • Spremembah družbenih pogodb
 • Registraciji samostojnih podjetnikov (s.p.)
 • Svetovanju gospodarskim družbam

Nudimo tudi;

 • Preoblikovanja (združitve, prevzemi)
 • Pomoč pri preoblikovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v kapitalsko družbo in prenos dejavnosti pri zasebnikih
 • Pomoč pri prenosu dejavnosti samostojnega podjetnika na drugega podjetnika
 • Delitve, razdružitve gospodarske družbe na samostojne enote.

Zakaj izbrati nas?

Poslovno sodelovanje, ki temelji na strokovnosti, predanosti ter medsebojnemu zaupanju je naše primarno poslanstvo. Že od leta 1993 negujemo in opravljamo vse svoje računovodske storitve za naše poslovne partnerje na najvišjem nivoju. Kvalitetno, disciplinirano in korektno sodelovanje, ki ga nudimo zagotavlja obojestransko zadovoljstvo in je steber dolgoletnega uspešnega sodelovanja z našimi poslovnimi partnerji.

 • Storitve, prilagojene vam
 • Strokovni in hitri
 • Specializirani za vsa potrebna področja
 • Prijazno kolektivno osebje
 • Fer cena in 100 % garancija kakovosti

Kaj je poslovni register Slovenije in kaj pravi zakonodaja?

Je baza podatkov registriranih poslovnih subjektov s sedežem na območju Republike Slovenije.

OSTALA PODROČJA DELA

V povezavi davčnim pravom in z računovodenjem vam pomagamo že na začetku poslovanja postaviti temelje, ki omogočajo poslovanje znotraj zakonodajnih okvirov in prinašajo prihranke, ki jih lahko namenite nadaljnjemu razvoju in s tem večji konkurenčnosti podjetja. Preberite več …

Mnogi se srečujejo z vprašanji s področja zaposlovanja, podaljševanja delovnega razmerja ali naprimer s področja odpuščanja zaposlenih, ki nikomur ni ravno prijetno. Poznavanje delovnega prava vpliva tudi na odnos zaposlenih do vašega podjetja. Preberite več …

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dlje časa plačilno nesposobni. Insolvenčni postopki so bili v slovenskem pravu urejeni predvsem v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter Zakonu o gospodarskih družbah. Preberite več …