Delovno pravo

Delovno pravo

Potrebujete pomoč s področja delovnega prava?

Mnogi se srečujejo z vprašanji s področja zaposlovanja, podaljševanja delovnega razmerja ali naprimer s področja odpuščanja zaposlenih, ki nikomur ni ravno prijetno. Poznavanje delovnega prava vpliva tudi na odnos zaposlenih do vašega podjetja. V podjetju Špica d.o.o. znamo svetovati našim poslovnim partnerjem na področju delovnih razmerij, pri čemer sami ali skupaj z našimi zunanjimi strokovnimi sodelavci za vas uredimo in pripravimo vse potrebno.

Kaj je delovno pravo?

Delovno pravo ureja zakonsko določena razmerja med delodajalci in delojemalci ozrioma delavci. Je področje pravne panoge in zajema delavsko zaščitne norme od določil ustave, zakonskih norm ter kolektivnih pogodb. Delovno razmerje med delavcem in delodajalcem je razmerje v katerega se iskalec zaposlitve prostovoljno vključi v organiziran proces delodajalca. Za dobljeno plačilo opravlja delo po navodilih in nadzoru delodajalca. Vse pogodbene stranke v delovnem razmerju so dolžne izpolnjevati ter izvrševati svoje obveznosti.

Zakaj izbrati nas?

Poslovno sodelovanje, ki temelji na strokovnosti, predanosti ter medsebojnemu zaupanju je naše primarno poslanstvo. Že od leta 1993 negujemo in opravljamo vse svoje računovodske storitve za naše poslovne partnerje na najvišjem nivoju. Kvalitetno, disciplinirano in korektno sodelovanje, ki ga nudimo zagotavlja obojestransko zadovoljstvo in je steber dolgoletnega uspešnega sodelovanja z našimi poslovnimi partnerji.

 • Storitve, prilagojene vam
 • Strokovni in hitri
 • Specializirani za vsa potrebna področja
 • Prijazno kolektivno osebje
 • Fer cena in 100 % garancija kakovosti

Kaj lahko storimo za vas?

 • Obračun plač in drugih izplačil
 • Vodimo kadrovske evidence
 • Pripravimo interne delovno-pravne akte podjetja
 • Predloge kadrovskih postopkov
 • Kadrovske novosti
 • Vodimo personalne mape

OSTALA PODROČJA DELA

V povezavi davčnim pravom in z računovodenjem vam pomagamo že na začetku poslovanja postaviti temelje, ki omogočajo poslovanje znotraj zakonodajnih okvirov in prinašajo prihranke, ki jih lahko namenite nadaljnjemu razvoju in s tem večji konkurenčnosti podjetja. Preberite več …

Gospodarsko pravo je zelo široko pravno področje, na katerega naj ne bi posegali brez strokovne pravne pomoči. Skupaj z našimi zunanjimi pravnimi strokovnjaki vam pomagamo pri urejanju dolžniško upniških razmerjih, pogodbah, statusnih zadevah ter na ostalih segmentih gospodarskega prava. Preberite več …

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dlje časa plačilno nesposobni. Insolvenčni postopki so bili v slovenskem pravu urejeni predvsem v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter Zakonu o gospodarskih družbah. Preberite več …