Odredba o spremembah Odredbe o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2018

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10 in 40/17 – ZZdrS-F) ministrica za zdravje izdaja ODREDBO o spremembah Odredbe o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2018.

Spremembe si lahko ogledate na povezavi: Uradni list RS, št. 41/2018