NOVA KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTISTVA IN TURIZMA SLOVENIJE

Nova kolektivna pogodba se začne uporabljati 1. septembra 2018, sklenjena pa je do 31. decembra 2022. 

Prinaša novosti glede:

– presežka ur v okviru neenakomerne razporeditve delovnega časa in začasne prerazporeditve delovnega časa, presežene ure se bodo morale v določenem obdobju izkoristiti ali plačati (vsake tri mesece bo moral delodajalec narediti analizo preseženih ur – preveriti ali število ur presega 5 % povprečne delovne obveznosti zaposlenega in izboljšati organizacijo dela),

– dviga najnižjih osnovnih plač (ohranijo se vsi dodatki k plači, kot so bili doslej, ter plačilo prevoza na delo in z njega v velikosti 100 %, najnižji regres za letni dopust mora znašati najmanj 1000 €).

 

Vir: Zveza RFR Slovenije, 23. avgust 2018